Obchodní podmínky

Při používání této webové stránky se má za to, že jste si přečetli a souhlasíte s následujícími podmínkami služby:

Tyto podmínky se vztahují na klienty, kteří přistupují k https://www.watchesb2b.com/ ("Webová stránka"). Před přístupem a / nebo objednáním jakéhokoli zboží z webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Pokud vstoupíte na webovou stránku a / nebo zadáte objednávku zboží, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

Webové stránky provozuje společnost Trade Capital Ltd., registrační číslo: 44103121968, Lotyšsko, Evropa.

Na tyto podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů se vztahuje následující terminologie:

 • Společnost / my / sami - watchesb2b.com;
 • Strana / strany / nás - jak Klient, tak Společnost, nebo buď Klient, nebo Společnost;
 • Klient / vy - organizace nebo fyzická osoba, která nakupuje Zboží od Společnosti;
 • Zboží - předměty, které má společnost dodat zákazníkovi;
 • Osobní údaje - veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby;
 • Zpracování - jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů;
 • Subjekt údajů - fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.

Všeobecné obchodní podmínky

 • Minimální hodnota objednávky je 400 EUR.
 • Objednávky výše 1 800 EUR nárok na slevu. Pro více informací kontaktujte společnost.
 • Po odeslání jsou pro všechny objednávky poskytována sledovací čísla.
 • Společnost si vyhrazuje právo zakázat účet Klienta, který na svých webových stránkách prodává maloobchodní produkty za cenu nižší, než je naše základní cena uvedená na našich webových stránkách.
 • Společnost, aby zajistila maximum SPRÁVNOST, KVALITA a TRANSPARENTNOST vůči klientovi, působí na trhu s přísnými a účinnými obchodními etickými pravidly.
 • Společnost nabízí pouze AUTENTICKÉ produkty v originálním baleníg, ale Společnost není oficiálním distributorem nabízených značek.
 • Klient si je vědom, že zboží nebylo zakoupeno od oficiálních distributorů, a přebírá plnou odpovědnost za obchod se zbožím.
 • Společnost jedná jako prostředník mezi klientem a dodavatelem položek.
 • Hodinky jsou obvykle dodávány s původními manuály. Je na klientovi, aby před nákupem zkontroloval, zda je pro určité produkty k dispozici jeden nebo více konkrétních jazyků. Z důvodu chybějících jazyků v příručkách nebudou přijaty žádné vrácení.
 • Všechny produkty, které nám budou vráceny, budou zkontrolovány, aby se zkontrolovalo možné poškození nebo nesprávné použití. 
 • Společnost může kdykoli požadovat informace týkající se klienta, jeho skutečného příjemce, původu finančních prostředků, jakož i kdykoli požádat o předložení dokladů poskytujících informace. Na základě obdržených informací má Společnost právo neposkytovat službu bez uvedení důvodu nebo může upustit od poskytování dalších služeb.
 • Zadáním objednávky prostřednictvím webových stránek se klient zaručuje, že je právně způsobilý uzavírat závazné smlouvy, a potvrzuje, že všechny transakce budou provedeny pro jeho vlastní prospěch a že zájmy třetích osob nejsou zastoupeny transakce.
 • Ceny produktů na webových stránkách nezahrnují daně.

 

Platby

Akceptovány jsou pouze platby předem. Klient zaplatí za objednávku do 4 týdnů po obdržení faktury; v opačném případě je objednávka automaticky zrušena. 

Preferovaným způsobem platby u velkých objednávek je bankovní převod.
Prosím, navštivte naše Stránka plateb zobrazit všechny přijaté platební metody.

Dostupnost

Ceny a propagační akce se mohou změnit a mohou být k dispozici pouze po omezenou dobu. Všechny ceny a propagační akce mohou být podle uvážení společnosti staženy nebo změněny.

Pokud žádné zboží v objednávce není k dispozici, společnost vybere náhradní modely na základě seznamu předvoleb ponechaných klientem v době nákupu. Pokud takový seznam není poskytnut, společnost vybírá náhrady ve stejném cenovém rozpětí a se stejným názvem značky, jako je název u vyprodaných modelů, kdykoli je to možné.

Přeprava

Obecně jsou všechny objednávky odesílány v rámci 6-8 pracovních dnů po obdržení platby. Pokud některé položky v objednávce nejsou na skladě, může dojít ke zpoždění. 

Zboží odesílá DHL nebo FedEx ve většině případů. Můžeme však objednávky odeslat prostřednictvím jiných přepravních společností, jako jsou EMS, DPD, UPS, Duch Packet atd., V závislosti na vaší doručovací adrese. 

A sledovací číslo je poskytováno pro všechny objednávky po odeslání. Ve většině případů lze očekávat, že objednávky budou dorazí do 15 pracovních dnů po potvrzení platby. 

Poplatek za doručovací služby závisí na doručovací adrese a hmotnosti, velikosti a množství zboží a také na poskytovateli doručovacích služeb.

Klient si je vědom, že dodací podmínky stanovené společností mohou být v určitých případech prodlouženy z důvodu celní kontroly nebo situací vyšší moci. Klient se v tomto ohledu vzdává veškerých nároků vůči Společnosti.

Klient je odpovědný za celní odbavení Zboží při jeho příjezdu a zaplacení všech daní a povinnosti vztahující se na Zboží v souladu s právem země dodání. Klient se v tomto ohledu vzdává veškerých nároků vůči Společnosti.

Společnost nenese odpovědnost, pokud se Zboží nedostane ke Klientovi kvůli chybám, které udělal Klient při zadávání údajů o doručení. Klient potvrzuje, že před odesláním objednávky byly zkontrolovány všechny podrobnosti objednávky. Klient zajišťuje, aby místo dodání bylo přístupné kurýrům a aby klient nebo jeho zástupce obdrželi balíček.

V případě, že dojde ke ztrátě objednávky a do 60 dnů nebudou poskytnuty žádné aktualizace zásilky, má klient nárok na kredit do obchodu nebo vrácení peněz.

Záruka

Společnost poskytuje a 2-letá záruka pro Zboží, pokud je nové a nebylo použito. Jakmile je položka prodána třetí straně, stává se Zákazník odpovědným za záruku.

Vadné zboží

Zaručujeme kvalitu veškerého zboží, které nabízíme. Pokud je nová a nenosená položka vadná, vyměníme ji nebo její vadné části nebo vrátíme částku za nákup ve formě kreditu v obchodě. Klient nám musí vadné položky zaslat zpět ke kontrole.

Náhradní díly k použitým předmětům lze poskytnout na vyžádání a vyhrazujeme si právo rozhodnout, zda je poskytneme bezplatně.

Stav zboží (hodinky, tašky, díly, krabičky) je nutné při dodání důkladně zkontrolovat a případné nesrovnalosti nahlásit během prvních 14 dnů. Společnost neručí za škody zjištěné po 14denní lhůtě.

Vrácení zboží

Klient má právo z jakéhokoli důvodu vrátit Zboží během 14 dnů přijetí objednávky.

Vaše původní náklady na dopravu jsou nevratné. Vyberte prosím vratný obal, který chrání zboží před poškozením během přepravy. Nemůžeme nést odpovědnost za produkty, které jsou během přepravy poškozeny. 

Vrácené zboží bude připsáno jako kredit v obchodě nebo vrácení peněz.
Společnost zpracuje vrácení peněz do 14 dnů od přijetí vrácených položek.

Klient musí zajistit, aby všechny vrácené položky nebyly nosit a ve stejném stavu, v jakém byly původně přijaty klientem. Zboží musí být vráceno se všemi původními obaly, pokyny, zárukou a dalšími doplňky, pokud společnost neurčí jinak. 

Pokud klient odmítne odbavit celní odbavení, veškeré poplatky za přepravu a evropské zasilatelství jsou nevratné.

Služby zákazníkům

Pokud potřebujete provést změny ve stávající objednávce, můžete kontaktovat náš tým na adrese  sales@watchesb2b.com

Poplatek za službu ve výši EUR 20 se použije po třetí modifikace provedené na objednávku Klientem.
Tento poplatek se nevztahuje na změny týkající se modelů, které nejsou skladem.

Zasílatelství

Pokud se klient rozhodl využít službu zasílání nákladů poskytovanou společností, platí další poplatek za službu. Dodací lhůta závisí na zemi určení, dostupných standardních nebo expresních možnostech atd.

Pokud si klient zvolil vkladový systém, Společnost zahájí zpracování objednávky až po obdržení 15% vkladu vypočítaného z celkové částky objednávky. Poté, co je potvrzeno, že zásilka byla přijata v EU, společnost upozorní klienta. Zbývající platbu ve výši 85% je třeba převést do 3 pracovních dnů po oznámení. Zboží je odesláno na cílovou adresu až po přijetí zbývajících finančních prostředků.

Pokud Klient neposkytne Společnosti potvrzení převodu do 3 pracovních dnů po oznámení, Společnost si vyhrazuje právo smlouvu zrušit. V tomto případě je počáteční 15% vklad nevratný.

Pokud je zboží skladováno ve skladu EU jménem Zákazníka pro déle než 2 týdnůSpolečnost uplatní an příplatek za skladování 5 EUR za den za každý další den se zbývající prostředky nevyplácejí a zboží je uskladněno. Dodatečné skladné bude připočteno k faktuře objednávky a musí být uhrazeno společně s nedoplatkem. Zboží bude uvolněno až po úplném pokrytí všech poplatků.

Stížností

Společnost považuje veškerou zpětnou vazbu za cennou a má za cíl vyřizovat stížnosti co nejrychleji a nejúčinněji. Klient může zaslat písemnou stížnost týkající se jeho objednávky sales@watchesb2b.com.

Klient je povinen podrobně popsat všechny aspekty týkající se stížnosti, včetně čísla objednávky a veškerých užitečných materiálů, jako jsou obrázky, videa nebo dokumenty podporující vyřízení stížnosti.

Po přezkoumání stížnosti společnost poskytne klientovi písemnou odpověď do 7 dnů.

Vyloučení a omezení

Informace na tomto webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“. V maximálním rozsahu povoleném zákonem Společnost:

 • vylučuje veškerá prohlášení a záruky týkající se webových stránek a jejich obsahu nebo poskytovaných jakýmikoli přidruženými společnostmi nebo jinými třetími stranami. To zahrnuje veškeré možné nepřesnosti nebo opomenutí na webových stránkách a v literatuře společnosti; 
 • vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto webu. To zahrnuje, bez omezení, přímou ztrátu, ztrátu podnikání nebo zisků (bez ohledu na to, zda byla ztráta těchto zisků předvídatelná či nikoli, došlo k nim za normálních okolností nebo jste o této potenciální ztrátě informovali společnost), poškození způsobené na vašem počítači , jeho software, systémy, programy a data nebo jakékoli jiné přímé nebo nepřímé, následné nebo náhodné škody. 

Výše uvedená vyloučení a omezení platí pouze v rozsahu povoleném zákonem. Žádná ze zákonných práv zákazníka jako spotřebitele tím není dotčena.

Klient je výhradně odpovědný za hodnocení vhodnosti jakéhokoli stahování, programů a textu dostupných na Webových stránkách pro určitý účel. Redistribuce nebo opětovné publikování jakékoli části této webové stránky nebo jejího obsahu je zakázáno, a to i rámcováním nebo jinými prostředky, bez výslovného písemného souhlasu společnosti. 

Společnost nezaručuje, že služba webových stránek bude nepřerušovaná, včasná nebo bezchybná, i když je poskytována podle našich nejlepších schopností. 

Používáním této webové stránky odškodňujete tuto společnost, její zaměstnance, zástupce a přidružené společnosti proti jakékoli ztrátě nebo poškození jakýmkoli způsobem, jakýmkoli způsobem.

Vyšší moc

Společnost neodpovídá za žádná zpoždění nebo neplnění jakýchkoli svých závazků vyplývajících z událostí nebo okolností mimo její přiměřenou kontrolu. To zahrnuje, ale není omezeno na okolnosti vyšší moci, jako jsou stávky, výluky, epidemie, nehody, války, poruchy požárů, závodů nebo strojů, nedostatek nebo nedostupnost surovin z přirozeného zdroje dodávek. 

Pokud společnost shledá dobu zpoždění nepřiměřenou, může bez závazku z její strany ukončit smlouvu s klientem.

zřeknutí se práv

Pokud některá ze stran nevymáhá jednu nebo více těchto podmínek kdykoli nebo po jakoukoli dobu, neznamená to vzdání se těchto podmínek nebo práva vymáhat tyto podmínky kdykoli poté.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte 15% z první objednávky
Zasíláme příležitostné akce a důležité zprávy. Žádný spam!